Arktika igikeltsa sulades hakkavad mikroobid tegutsema

Arktika igikeltsa sulades hakkavad mikroobid tegutsema

Kui arvate, et meie atmosfäär sisaldab lõviosa maa süsinikust – süsinikdioksiidi kujul –, siis mõelge uuesti. Arktika igikeltsas on kaks korda rohkem süsinikku, kui õhus leidub. Ja kui igikelts sulab, mida see on kliima soojenedes kiiremini teinud, võivad pinnases elavad mikroobid tööle hakata ja tekitada protsessi käigus kasvuhoonegaase, nagu metaani ja süsinikdioksiidi. Mikrobioloog Janet Jansson selgitab, mida teadlased nende väheuuritud mikroobikoosluste kohta õpivad ja kas nende tegevus võib aidata kaasa kliimamuutustele.